Wat zijn Sterrenpoorten? 

De overgang naar een hoger bewustzijnsniveau en fijnstoffelijk lichaam door Sterrenpoorten

Sterrenpoort is een hedendaagse term voor wormgat. In 1935 realiseerden Einstein en zijn collega Rosen zich dat een kromming in ruimte-tijd een zogenaamd wormgat kon vormen. Vandaar dat deze ook de Einstein-Rosen bruggen genoemd worden.

Wormgaten zijn de microscopische kleine stofjes, achtergelaten door gedoofde sterren, die vrij komen in de buurt van zwarte gaten en een 'Einstein-Rosen' brug (poort) vormen.

De 'Einstein-Rosen' brug, of poort, vormt een tunnelverbinding tussen volledig verschillende gebieden in het heelal, waardoor de informatie buiten ruimte en tijd kan worden doorgegeven. Aan deze bruggen/poorten, tussen verschillende plaatsen in de ruimte worden allerlei fantastische eigenschappen toegekend.

De 'bestuurder' van de Sterrenpoorten is Sirius. Vanaf Sirius zijn alle andere punten in de Kosmos bereisbaar. Vandaar dat vanuit Sirius bepaalde energieën naar de aarde gestuurd kunnen worden via bijzondere samenkomsten tussen verschillende sterrenstelsels en planeten.

Sirius wordt ook de Grote Centrale Zon genoemd, die zich achter de voor ons zichtbare Vader Zon bevindt. Via Vader Zon, die op alle planeten, asteroïden, kometen en alle andere zonnestelsels én zelfs voorbij deze zijn licht laat schijnen, mogen wij een groot gedeelte van de kosmische coderingen die vrij komen uit een sterrenpoort tot in de kern van ons DNA opnemen.

Het DNA is een fotongevoelige, elektromagnetische opslagplaats in onze menselijke cellen.

De Russische biofysicus en moleculair bioloog Garjajev en zijn collega's hebben baanbrekende onderzoeken verricht en ontdekt dat zich in het DNA, patronen bevinden waardoor magnetische wormgaten voortgebracht worden.

Het lijkt alsof DNA opereert als een Sterrenpoort tussen onze dimensie en andere dimensies.

Wat zij ontdekten is dat in het DNA een vorm van communicatie plaatsvindt, waardoor informatie interdimensionaal wordt doorgegeven. Mooi dat we gebruik kunnen maken van onze Sterrenpoortchakra toch!

Veel wetenschappers en genenonderzoekers weten nu dat het DNA door licht, stralingen, magnetische velden, geluidsimpulsen etc. kan worden veranderd. Dit verklaart ook weer de werking van de Cosmic&Flower Energies.

Duidelijk is dat de kosmische frequenties die naar de Aarde gezonden worden via de poortopeningen én het afnemen van het aardmagnetisme én de toenemende aardefrequenties, de feitelijke veroorzakers zijn van het huidige uitzuiveringsproces.

Al deze trillingen zorgen ervoor dat zelfgecreëerde en overgenomen gedachtepatronen, handelingen en blokkades die ons beperken, niet langer worden vastgehouden in ons DNA.

Deze 'schoonmaak' kan gepaard gaan met vervelende lichamelijke symptomen.

Deze lichamelijke transformatiesymptomen voorkomen in feite dat ons huidige fysieke lichaam uit elkaar barst tijdens het opnemen van de hoge Lichtfrequenties.

Kort omschreven opent Sirius weer 12 poorten die eeuwenlang gesloten waren, met als doel als eerste een krachtige vijfde dimensiematrix rondom, op één in Moeder Aarde te activeren. Hierdoor zal de mensheid en alles wat leeft op Moeder Aarde zowel fysiek als psychisch mee transformeren en zich uiteindelijk opnieuw kunnen verbinden met zijn oorspronkelijke zielsniveau.

In elke poort zitten belangrijke genetische codes verborgen die ons bewustzijn verhogen en ons DNA triggeren om zich te ontplooien naar 12 strengs DNA. Wetenschappelijk en op medisch terrein is dit fenomeen al bekend vanaf de vijftiger jaren, maar wordt helaas nog onderkend voor de buitenwereld.

Het evolutieproces houdt in dat ons fysieke lichaam verandert doordat de basiselementen van onze celstructuur geherstructureerd wordt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Het zenuwstelsel wordt vernietigd en tegelijkertijd weer opgebouwd. Het bloedsysteem wordt doorschijnender, doordat de hemoglobine zal overgaan naar een andere moleculaire dichtheid. Ook ons bioritme verandert om zich weer aan te passen aan de natuurlijke tijd. De epifyse zal zich weer kunnen ontwikkelen naar zijn oorspronkelijke vorm, waardoor de zintuigen beter worden afgestemd en weer een groter deel van onze hersencapaciteit zal kunnen worden aangesproken. Ook 'het derde oog' kan hierdoor compleet actief worden. De thymusklier zal zich weer ontwikkelen naar zijn oorspronkelijke vorm, waardoor het immuunsysteem krachtig genoeg zal zijn om ziekte en zelfs de dood te weren.

Langzaam maar zeker verruilen wij ons huidige fysieke lichaam, dat op basis van koolstof is, voor een fijnstoffelijker lichaam op basis van silicaat, ofwel kristallijnen. Het totale fysieke menselijk wezen zal uit een veel fijnere structuur gaan bestaan omdat ons hele systeem op een veel hogere frequentie gaat resoneren. Dit wordt het verlichten naar een Kristallijnen Lichtlichaam of het Ascensionproces genoemd. Dit is ook de reden waarom het grootste gedeelte van de mensheid fysieke en psychische klachten ondervindt tijdens Kosmische activeringen zoals de Volle Maan, een Zoneclips, planetaire constellaties, Sterrenpoort openingen etc..

Tijdens deze periode ervaren veel mensen het uitzuiveringsproces van de DNA codes fysiek belastend. Klachten die ervaren worden zijn o.a. hoofdpijn, migraine, duizeligheid, koorts, misselijkheid, diarree, griepachtige verschijnselen en vermoeidheidsklachten op verschillende niveaus. Ook psychische klachten worden variërend ervaren zoals huilbuien, innerlijke onrust, een angstig of zelfs depressief gevoel, onrustige nachten en heftige onrustige of angstige dromen. Allemaal symptomen zonder aanwijsbare oorzaak.

Personen waarbij al een groot gedeelte van het DNA uitgezuiverd is heeft een bewustzijnsgroei mogen ervaren. Maar ondanks dat zij al aardig op weg zijn naar een hogere bewustzijnstrilling, kunnen zij fysieke klachten ervaren zoals een druk in het hoofd, nek- schouder, rugklachten, concentratiestoornissen, duizeligheid, hartkloppingen, slapeloosheid, spiertrekkingen en tintelingen. Ook kunnen zij zich vaak eenzaam voelen en een soort heimwee gevoel naar 'huis' ervaren. Psychisch wordt men aangemoedigd om meer duidelijkheid te krijgen in persoonlijke zaken, relaties, het werk etc..

Ook ervaart men een bewuste terugblik op de nachtelijke dromen. Kort omschreven om er naar te kijken of de manier waarop men leeft voedend is voor het Zielsniveau.

Tijdens de overgang van de huidige leerprocessen gaat de mensheid zijn volledig geboorterecht opeisen, waardoor men in staat zal zijn om een nieuwe werkelijkheid te scheppen. De werkelijkheid van voor de val van Atlantis.

De Sterrenpoort kinderen die overgaan in een fysiek lichaam

Vanuit de Sterrenpoorten worden ook Nieuwetijdskinderen geboren. In zijn totaliteit behoren 11 families naar Moeder Aarde te komen om hun 12de familie, de mensheid die zich te veel met de materie heeft verbonden en daardoor losgeslagen is van zijn Bron, te begeleiden in het transformatie-evolutieproces naar zijn IK BEN aanwezigheid. Dit proces is al jaren bezig en zet zich ook de komende jaren voort.

Onder begeleiding van Engelen, Meesters en Meesteressen kunnen alle Zielen, die via de poortopeningen geboren worden, zich afstemmen op het zielsniveau van de aanwezigen in hun omgeving. Door deze gave zullen zij de juiste ouders en de juiste omgeving uitzoeken om die situaties te creëren, die nodig zijn om de overgang naar een Hoger Bewustzijn te activeren in hun eigen familie, op school, of daar waar nodig is.

Elke familie omvat verschillende groepen kinderen die qua trillingsniveau op elkaar zijn afgestemd. In de meeste gezinnen wordt dan ook een 'mix' van deze NTK geboren, zodat elk kind zijn taak in een gezin en zijn omgeving kan volbrengen.

Alle Sterrenpoort kinderen zijn van karakter harmonieus, zachtaardig en positief ingesteld.

Dit is een Zielskwaliteit die ze samen delen. Maar elke Ziel zal in periodes van stress en spanningen heel heftig reageren. Het uiten van deze energie is hun manier om de omgeving duidelijk te maken dat zij de sfeer waarin zij vertoeven spiegelen. Zij spiegelen vanuit de hoop dat de betrokken personen gaan begrijpen dat zij zich niet meer moeten inlaten met stress en spanning, maar op een natuurlijke manier zichzelf positief moeten leiden, waardoor de veerkracht van het leven in hun Ziel kan wederkeren.

Sterrenpoort Zielen mogen ook besluiten om bij ouders geboren te worden die al werkzaam zijn voor het Hogere Plan. Deze NTK zullen, eerst telepathisch en in een later levensstadium in het dagelijks leven, al hun gaven en kwaliteiten delen met hun ouders en omgeving, waardoor deze zich alsmaar meer kunnen verfijnen. Deze kinderen vermijden de energie van spanningen en stress en mochten zij onverhoopt alsnog hiermee in aanraking komen, dan proberen zij de sfeer op een natuurlijke manier naar harmonie om te buigen. Als zij in aanraking komen met personen die zich afwenden van hun spirituele niveau van zijn, dan zullen zij vanuit hun hart alles doen wat mogelijk is om deze persoon te helpen.

In een later stadium, zodra de vijfde dimensiematrix geïntegreerd is en de mensheid geen fysieke klachten meer ondervindt, zullen er nog hogere coderingen vrij gaan komen waardoor de mensheid weer gelijk zal zijn aan zijn Goddelijk niveau.

De laatste jaren én zeker ook de komende jaren tot 2012 zullen de 12 Sterrenpoorten regelmatig openen, om de Kosmische coderingen die via hen nu op Moeder aarde resoneren te activeren en te bekrachtigen. Dit speelt zich bovendien ook af via astrologische constellaties, zonnevlammen en Kosmische energie transporten.

Bovenstaande is beknopt omschreven betreffende de transformatie symptomen en de NTK. Tijdens onze cursusdagen komen alle hierboven omschreven thema's uitgebreid aanbod.

© Donny Heuvelmans
Overgenomen van de website: http://heartandsoul.123forum.nl/phpBB2/sterrenpoorten-t295.html

 

 

 

Mijn vaste behandeldagen zijn maandag en vrijdag.
Eerste consult alleen via telefonische afspraak.
Adres: Oegstgeest
Mobiel: 06 57267011