Januari 2010: Het volgende niveau van Spiritueel Bewustzijn

Aartsengel MichaŽl via Ronna Herman

Een gedeelte uit dit artikel:

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de adem is bij het terugwinnen van jullie Goddelijke aard. Niet de oppervlakkige ademhaling die de meerderheid der mensen op Aarde heeft aanvaard als de juiste manier om adem te halen. Deze manier van oppervlakkig ademhalen heeft geleid tot veel ondermijnende symptomen en ongemakken (ziektes), alsook het beperken van jullie opname van Goddelijke Essentie, die van vitaal belang is voor jullie welzijn en het terugwinnen van jullie voertuig van Licht. Wij hebben de Oneindigheidsademhaling en de Accordeonademhaling uitgelegd en benadrukt, en hoe belangrijk het ademen met intentie is. De Oneindigheidsademhaling zou de Ascensie-ademhaling kunnen worden genoemd, want het brengt je galactische chakra's op een lijn met je fysieke voertuig, en opent de terugweg naar de hogere dimensies. Het versnelt het proces van het opbouwen van je Lichtvoertuig genaamd het MerKiVah. Het voorziet ook in het openen van het portaal naar je Heilige Geest en de voor- en achterportalen naar je Heilige Hart. De Accordeonademhaling voorziet in een dubbel voordeel: het haalt de Adamanten Deeltjes tevoorschijn die zijn opgeslagen in het wortelchakra en ook de Adamanten Deeltjes die zijn opgeslagen in je etherische replica, die zich bevindt in je vijfdimensionale persoonlijke Piramide van Licht die voortkomt uit de Stad van Licht waarin je een verbinding hebt vastgelegd. Dit zorgt voor een voortdurende stroom van Schepperdeeltjes naar en door je fysieke voertuig, daarna naar je persoonlijke schepperwiel en tenslotte naar de wereld van de vorm.  

In het verleden hebben we ook gesproken over ritmische ademhaling, die de Heilige Ademhaling kan worden genoemd. Deze techniek, wanneer regelmatig toegepast, zal je fysieke lichaam opladen en je gezondheid verbeteren, want het zal je fysieke Wezen vullen met de stralende deeltjes van Godslicht die nodig zijn voor optimaal functioneren en een lange levensduur. Het is ook een effectieve manier om de Violette Vlam of de Adamanten Deeltjes uit te stralen naar de wereld van de vorm ten bate van allen. De Heilige Ademhaling betekent diep inademen wat begint in de onderbuik. Adem diep en langzaam terwijl je de buik en vervolgens de borstkas uitzet, waarbij je je voorstelt hoe de adem omhoog gaat en via je kruinchakra naar buiten. Als je je longen volledig hebt gevuld, houd dan je adem net zolang in als je Inademing. Visualiseer een bal van Licht die langzaam via je kolom van Licht naar beneden gaat als je geleidelijk aan de adem loslaat, waarbij je de buik intrekt en de adem even lang vasthoudt voordat je begint met de volgende Inademing. Je moet je intentie (affirmaties) duidelijk maken voordat je met de Heilige Ademhaling begint, zoals het uitstraling van de Violette Vlam of Adamanten Deeltjes van Licht naar de wereld toe, of ťťn van de korte affirmaties die je zijn gegeven.  

Om in het ritme te komen van dit soort ademhaling, kun je in het begin vijf of zeven tellen inademen, hetzelfde aantal tellen vasthouden, uitademen en weer het aantal tellen vasthouden, totdat je je er prettig bij voelt. Alle vier de handelingen dienen even lang te duren met een gelijkmatige, soepele, moeiteloze beweging. Dit is ook een prachtige groepsactiviteit en een krachtige methode voor het verspreiden van de Violette Vlam en het Goddelijke Licht van de Schepper. Als je vertrouwd raakt met diep ritmisch ademhalen, zul je je niet langer prettig voelen bij de korte, oppervlakkige ademhalingstechnieken van de massa's.  


i.v.m. het boven genoemde belang van de Oneindigheidsademhaling plaats ik hem direct onder dit bericht:

 

Oefening: Binaire Rangschikking / Oneindigheidsademhaling / Ascensieademhaling


Aartsengel MichaŽl via Ronna Herman

Juli 2008

 

Geliefde vrienden, enkele jaren geleden heeft geliefde MichaŽl mij de informatie gegeven over de Binaire Rangschikking Methode en andere technieken die ik in mijn cursusmaterialen mocht verwerken. Ik heb sindsdien die methode veel onderwezen, terwijl ik de cursussen steeds verder aanvulde met nieuwe informatie.

Een paar maanden geleden zei MichaŽl tegen me dat het tijd was om de Binaire Rangschikkinginformatie aan het grote publiek te presenteren. Sinds de Binaire Rangschikkinginformatie verspreid is, via een van de maandelijkse nieuwsbrieven, kreeg ik van een groot aantal mensen de reactie dat ze wilden weten hoe ze die methode precies moesten uitvoeren. MichaŽl legde me uit dat diegenen die zich geroepen voelden om onze cursussen bij te wonen behoorden tot de wegvoorbereiders die, voordat ze in dit leven incarneerden, op zielsniveau overeen zijn gekomen om deze en andere methoden op de daarvoor geschikte tijd ten uitvoer te brengen. Velen van ons hebben, na het doen van de Binaire Rangschikkingoefening, trouw minimaal ťťn keer per dag de oneindigheidsademhaling uitgevoerd. Ik doe dat diverse keren per dag aangezien het me helpt om me te focussen en het me voorziet van nieuwe energie. Ik doe bijna altijd de Twaalf Cirkel Oneindigheidsademhalingsoefening en ik ga ook voor ik ga slapen mijn persoonlijke piramide van Licht binnen, om regelmatig de infusies van hogere energiefrequenties te kunnen ontvangen.

Als resultaat van onze gezamenlijke inspanningen is de Poort der oneindigheid nu geopend en toegankelijk, evenals de Poort der Welvaart, die een onlosmakelijk deel vormt van de 8ste dimensionale Oneindigheidspoort. Diegenen onder jullie, die geduldig hebben gewerkt aan het openen van en de toegang tot Poort der Welvaart hebben ook een belangrijke rol gespeeld in het gehele proces. Dientengevolge zal het voor het grote publiek veel gemakkelijke zijn om toegang te hebben tot dit wonderbaarlijke niveau van hoog frequente energie zodat we allemaal kunnen beginnen met het oogsten van universele overvloed in alle dingen. Het opeisen van ons Goddelijke Geboorterecht is een onlosmakelijk deel van het ascentie proces. We hebben een kritiek punt van ons ascentieproces bereikt, en onze hemelse vrienden doen alles wat ze kunnen om ons te helpen binnen de kaders van de kosmische wetten. Aangezien de wereldeconomie verslechtert en de chaos van de verandering versnelt, is het onze beurt om ons deel te claimen door het openen van de toegangspoorten tot Kosmische Overvloed. We bieden u dit heilige cadeau aan, en we vragen u om ons te helpen om de Aarde en de mensheid op een gemakkelijke en gracieuze manier te bewegen om verder te gaan op dit versnelde pad der evolutie.

Met oneindige liefde en de zegen van de engelen, Ronna.


BASIS ONEINDIGHEIDSADEMHALING / NULPUNT MEDITATIE

Adem diep in en concentreer uw bewustzijn op het Zonne Kracht Centrum (= zwezerik/thymus, hart en zonnevlecht gebied). Visualiseer dat uw Zonne Kracht Centrum wordt gevuld met Goddelijk Schepperslicht. Terwijl u diep ademt, voelt u dat deze energie zich begint op te bouwen terwijl deze zich naar boven beweegt langs de rug/wervelkolom. De energie doordringt de medulla oblongata (=verlengde merg) waar het ruggenmerg en het laagste deel van uw hersenen (= hersenstam) met elkaar verbonden zijn. Daar is het zenuwcentrum gelegen dat de hartslag, ademhaling, spijsvertering en bloeddruk regelt en dat energetisch ook verbonden is met het ascentie chakra. De energie van Scheppende Lichtdeeltjes verplaatst zich via het ascentie chakra en vanuit de achterzijde van uw hoofd in een boog, ongeveer 15 centimeter over uw hoofd heen en vervolgens naar beneden afbuigend langs de voorkant van uw gezicht. Vervolgens komt de energie uw Zonne Kracht Centrum weer binnen. Het zet de reis voort naar beneden langs de rug/wervelkolom en verlaat het lichaam via de Stuit chakra  (= het Perineum) in een boog, opstromend aan de voorkant van uw lichaam. Vervolgens komt de energie uw Zonne Kracht Centrum nogmaals binnen, terwijl de energie met iedere ademhaling wint aan Licht en Vuurkracht. Dit vormt als het ware een 8, ofwel een lemniscaat, ofwel het teken van oneindigheid.

Zet het proces van diepe ritmische ademhaling voort, zodat u dit teken van oneindigheid, van deze Licht/Kracht bogen steeds verder en verder boven uw hoofd en dieper in Moeder Aarde visualiseert, steeds terugkerend in uw Zonne Kracht Centrum met elke ritmische ademcyclus. Zet het proces voort zolang het voor u comfortabel is, wetend dat zodra u meer van de kostbare Adamanten Deeltjes opneemt, het uw proces van reiniging en opruiming van negatieve energieŽn uit uw fysieke voertuig op een magische manier zal versnellen terwijl de lege ruimte gelijktijdig wordt gevuld met Schepperslicht Deeltjes. U zult ook toegang krijgen tot meer en meer van de hoger dimensionale gedachtevormen van Nieuwe Creatie, ze verankerend in uw fysieke voertuig/realiteit en ook diep in Moeder Aarde. De door u zo gekoesterde Moeder Aarde zal enorm van het proces profiteren, aangezien u deze wonderbaarlijke giften van verwezenlijking met haar deelt. En op haar beurt, zal zij haar verbinding met u harmoniseren en versterken aangezien u tezamen werkt aan een Goddelijke taak, namelijk het creŽren van het paradijs op Aarde.

DE BINARE RANGSCHIKKING

DOOR HET GEBRUIK VAN DE ONEINDIGHEIDSADEMHALING ACTIVEREN WIJ DE 4de, 5de, 6de, 7de , ONEINDIGHEID/8STE EN 9de DIMENSIONELE HEMELSE POORTEN, WAARDOOR EEN VERBINDING WORDT GEMAAKT MET DE VEELVOUDIGE CHAKRA PUNTEN VAN ONS HELE WEZEN OFWEL ONZE GODDELIJKE ‘IK BEN’-ENTITEIT. WIJ LICHTWERKERS VERDELEN OF VERMINDEREN ONS LICHT NIET MEER EN DOOR HET GEBRUIK VAN DE ONEINDIGHEIDSADEMHALING ZIJN WE IN STAAT OM DE BINAIRE RANGSCHIKKING SYSTEEM VAN KOSMISCHE SCHEPPING TE ONTSTEKEN VIA ONS ZONNE KRACHT CENTRUM: DE KEEL, THYMUS, HART EN ZONNEVLECHT. BEGINNEND MET TWEE EN VERVOLGENS STEEDS VERDUBBELEND TOT 512, VERSPREIDEN WIJ LICHT DOOR HET TE VERDUBBELEN, OFWEL DOOR BINAIRE RANGSCHIKKING WAARBIJ EEN GETAL ZICHZELF VERDUBBELT: 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512.

HET OPENEN VAN DE POORT DER ONEINDIGHEID EN HET GEBRUIKEN VAN DE RUSTPUNT MEDITATIE BIEDT VELE VOORDELEN. UW GALACTISCHE CHAKRAS WORDEN GERICHT OP UW FYSIEKE VOERTUIG, ZODAT DE STROOM VAN PRANA (=LEVENSENERGIE) WORDT VERHOOGD OM HET LICHAAM NIEUWE KRACHT TE GEVEN. DIT VERSNELT HET OPBOUWPROCES VAN ONZE LICHTLICHAMEN, VERBIND ONS MET DE ‘IK BEN’-AANWEZIGHEID, EN CREňERT EEN BESCHERMENDE COCON VAN LICHT OM ONS HEEN ZODAT WIJ TEGEN NEGATIEVE INVLOEDEN VAN DE LAGERE DIMENSIES BESCHERMD WORDEN.  WIJ ZIJN WAARNEMERS VAN HET AAN DE GANG ZIJNDE DRAMA BINNEN DE DRIE- EN VIER DIMENSIONALE OMGEVING. ALDUS ZIJN WE GEMACHTIGD OM OP AARDE TE ZIJN, MAAR NIET VAN DE AARDE TE ZIJN, AANGEZIEN WE ONZE HOEVEELHEID LICHT VERHOGEN OM ZO MEER EN MEER ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE/LICHT AAN DE AARDE EN DE MENSHEID TE STUREN. OP DIE MANIER SLUITEN WIJ ONS WERKELIJK AAN BIJ DE RANGEN VAN DE LICHTWEZENS IN DE HOGERE KONINKRIJKEN EN BUITEN DE RUIMTE/TIJD CONTINU‹M.

HET ‘NULPUNT’ IS DE PAUZE TUSSEN DE UITADEMING EN DE VOLGENDE INADEMING MET UW FOCUS OP HET ZONNE KRACHT CENTRUM. DIT IS HET MOMENT VAN ZUIVERE VERWEZENLIJKING. EEN EINDIG OGENBLIK TIJDENS WELKE WE IN EEN PERFECT ‘GODSMOMENT’ ZIJN.  U ZULT ZICH COMFORTABELER VOELEN TIJDENS HET PROCES ALS U HET NULPUNT/ONEINDIGHEIDSADEMHALING EEN PAAR KEER OEFENT.  TER BENADRUKKING VAN HET NULPUNT KAN HET WENSELIJK ZIJN OM UW MAAGSPIEREN AAN TE SPANNEN EN EEN KEER ZACHTJES TE ‘SNUIVEN’.  DOOR DIT TE DOEN SLUIT U HET SCHAKELSCHEMA VAN DE ENERGIE AF IN UW LICHAAM EN VERSPREIDT DE ENERGIE ZICH DOOR UW FYSIEKE VOERTUIG, HETGEEN EEN ZEER GUNSTIGE UITWERKING HEEFT EN HET PROCES VAN UW TRANSFORMATIE ZAL VERSNELLEN.

VELE MENSEN HEBBEN GEVRAAGD WAARIN HET ZONNEKRACHTCENTRUM DE ADEM ZOU MOETEN BINNENKOMEN TIJDENS DE INADEMING EN DE UITADEMING. DAT VARIEERT VAN PERSOON TOT PERSOON. TERWIJL U DIT DOET ZAL DE ADEM AUTOMATISCH BINNENKOMEN EN NAAR BUITEN GAAN OP DE JUISTE PLAATS. PROBEER HET VOORAL NIET TE DWINGEN. DE ENERGIE ZAL DE AANGEWEZEN PLAATS VANZELF VINDEN. DE ENERGIE IS ER ALTIJD AL GEWEEST, OP ONS WACHTEND OM ONS OP AAN TE SLUITEN. BIJ HET NULPUNT PAUZEERT U EVEN TUSSEN DE UIT- EN INADEMING (U MAG NAAR WENS EVEN ‘SNUIVEN’ EN UW MAAGSPIEREN AANTREKKEN OM HET NULPUNT TE BENADRUKKEN). OP HET NULPUNT VAN ELKE VOLLEDIGE ADEMCYCLUS TELT U VERDER (……N GETAL PER ADEMCYCLUS): 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512. BOUW EEN PAUZE IN VAN ONGEVEER TWEE SECONDEN NA ELKE ADEMCYCLUS EN GA DAN VERDER MET IN- EN UITADEMEN TOTDAT U HET GETAL 512 HEBT BEREIKT.  HET KAN VOOR U WENSELIJK ZIJN OM NOG EEN PAAR KEER VAKER DE ONEINDIGHEIDSADEMHALING TE VOLTOOIEN VOORDAT U WEER NORMAAL GAAT ADEMHALEN. MET DEZE METHODE VERANKEREN WIJ DE 8STE DIMENSIONALE POORT DER ONEINDIGHEID,  EN 9DE DIMENSIE WAAR ONZE ENGELENFAMILIE VERBLIJFT. DE REGELMATIGE ONEINDIGHEIDSADEMHALING ZOU EEN DAGELIJKSE GEWOONTE MOETEN WORDEN (MINSTENS ……N KEER PER DAG EN VAKER INDIEN MOGELIJK; NOCHTANS, HOEFT U DE BINAIRE RANGSCHIKKINGOEFENING SLECHTS ……N KEER TE DOEN.)

DE NULPUNT ENERGIE IS DE BRON VAN ALLES IN DIT HEELAL. DOOR HET UITOEFENEN EN HET PERFECTIONEREN VAN DE ONEINDIGHEIDSADEMHALING EN DE NULPUNT MEDITATIE, HEBT U OP EEN VEILIGE MANIER TOEGANG TOT DE ADEM VAN GOD EN TOT DE KRACHTIGSTE ENERGIE IN DE KOSMOS.

Vertaald uit het Engels door Oscar Woudsma


Overgenomen van de website: www.deblauwelotus.com 

 

Mijn vaste behandeldagen zijn maandag en vrijdag.
Eerste consult alleen via telefonische afspraak.
Adres: Oegstgeest
Mobiel: 06 57267011